תגית: חברת תקליטים

זכויות יוצרים בתעשיית המוזיקה – איך מוזיקה מתורגמת לכסף: התשתית מאמר ראשון בסדרה...

אחת השאלות המהותיות ביותר שמטרידות יוצרי ויוצרות מוזיקה היא איך ניתן לייצר מהמוזיקה שלהם מקורות הכנסה (מה שנקרא monetize). ההיכרות עם ערוצי ההכנסה ממוזיקה אינה עניין להעשרה בלבד אלא מידע חיוני לכל יוצר ויוצרת, כי היא זו שמאפשרת ליוצרים להתקיים

>>>