תגית: חגים נחלים שיווק

הפרת פטנט ילקוט תא (מחוזי ת"א) 1346-07 אברהם עבדה נ' חגים נחלים שיווק (נבו, 2.3.2010)

בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופטת דרורה פלפל (תא (ת"א) 1346-07) – 2.3.2010 צדדים: אברהם עבדה נ' חגים נחלים שיווק תחום: הפרת פטנט לתיק נושאים: הפרה בתקופה שהפטנט מבוטל בגין אי תשלום אגרה, הפיצוי בגין ההפרה, אומדן, רישיון שימוש רעיוני

>>>