תגית: חדירה לחומר מחשב שלא כדין

ניר עזרא – חדירה למחשב – עקיפה טכנולוגית או עקיפה חוזית? (עליון) רע"פ 8464/14 ורע"פ 8617/14 - מדינת ישראל נ' ניר עזרא (פורסם בנבו, 2015)

שתי בקשות רשות ערעור – מזה ומזה – על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, בע"פ 30907-03-14 מיום 28.10.14, אשר קיבל חלקית את ערעור המשיב וזיכה אותו מעבירה של חדירה לחומר מחשב, בה הורשע בבית משפט השלום בירושלים בת"פ 31579-11-11

>>>