תגית: חוגלה קימברלי שווק

התנגדות לבקשת פטנט ספוגית ניקוי משולבת שמואל סדובסקי נ' חוגלה קימברלי שווק, התנגדות לבקשת פטנט מס' 110548 (נבו, 12.8.2010)

הליך שנדון ברשות הפטנטים, בפני הרשם ד"ר מאיר נועם (התנגדות לבקשת פטנט מס' 110548). ההחלטה בתיק ניתנה ביום  12.8.2010. הצדדים: שמואל סדובסקי נ' חוגלה קימברלי שווק תחום: התנגדות לבקשת פטנט. נושאים: בקשה להארכת מועד המוגשת מכוח סעיף 164 לחוק הפטנטים,

>>>