תגית: חוזה עבודה ואי תחרות

הגבלת חופש העיסוק ותניית אי תחרות רויטל אבישי נ' תה ויסוצקי

בית דין אזורי לעבודה בנצרת, השופט מירון שוורץ, גב' קרן קנדרו, מר ישראל שוטלנד (סע (נצ') 28192-12-10) – 2.2.2011 תחום: הגבלת חופש העיסוק ותניית אי תחרות נושאים: הזכות לחופש עיסוק, תניות המגבילות את חופש העיסוק, פרשנות תניית הגבלת עיסוק בחוזה עבודה, הגבלת

>>>