תגית: חומוס אליהו

Or Hiltch https://ccsearch.creativecommons.org/photos/df85ce8c-a6f8-4479-adaf-36e874badb02

חומוס אליהו נ' משיטה – הסכם זכיינות ושימוש בסימן מסחר תא (מחוזי מרכז) 36621-12-17 חומוס אליהו מיקנעם בע"מ נ' שלומי משיטה (פורסם בנבו, 19.12.2018)

תביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז ונדונה בפני השופט אילן שילה. התובעת היא חומוס אליהו מיקנעם בע"מ והנתבע הוא שלומי משיטה (זכיין של התובעת). ביום 19.12.2018 ניתן פסק הדין בתיק. הנתבע יוצג על ידי עו"ד אלון נוריאלי. העובדות: תביעה לצו

>>>