תגית: חומוס בריבוע

חומוס בריבוע למול פלאפל בריבוע – הטעייה בין סימני מסחר התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 250521

הליך התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 250521 שהתנהל ברשות סימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. המתנגדים: גיא יקר וחברת פלאפל בריבוע בע"מ כנגד מבקשת סימן המסחר: חברת חומוס בריבוע בע"מ. ביום 6.1.2015 ניתנה ההחלטה הסופית בתיק. תקציר: 

>>>

הטעייה בין הסימנים חומוס בריבוע לפלאפל בריבוע פלאפל בריבוע נ' חומוס בריבוע - התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 250521 (נבו, 6.1.2015)

התנגדות לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי גיא יקר וחברת פלאפל בריבוע בע"מ כנגד מבקשת סימן המסחר חברת חומוס בריבוע בע"מ. ההליך נדון ברשות סימני המסחר בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 6.1.2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: המבקשת

>>>