תגית: חוק המכר

הגנת אי ידיעה ותקנת השוק ביחס להפרת זכויות יוצרים במילון אבן שושן (עליון) עא 4630/06 דפנה שפר נ' תרבות לעם (1995) בע"מ (נבו, 8.7.2012)

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט ד"ר עמירם בנימיני), בגדרו נדחתה תביעת המערערים כנגד המשיבים בעילה של הפרת זכויות יוצרים. הערעור נדון בבית המשפט העליון בפני הרכב השופטים: א' ריבלין, ע' ארבל וח' מלצר.

>>>