תגית: חוק התקנים

העתקת אביזרי אינסטלציה אי.אף.אביזרי אינסטלציה בע"מ נ' פרופילון סחר (1987) בע"מ

בית משפט המחוזי תל אביב, השופט איתן אורנשטיין (ת"א 1159/06) – 6.04.2010 תחום: העתקת אביזרי אינסטלציה נושאים: הטעיה בסימון תו תקן, ידיעת הנתבעת בזכויות התובעת, היעדר הוכחה לנזק עובדות: תביעה לחיוב הנתבעים לשלם לתובעת סך של 16,000,000 ₪ בגין הפרת

>>>