תגית: חיה גרובר

הפרת פטנט בתחום המיזוג – פיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפרת פטנט תא (מחוזי ת"א) 2260/08, ת.א (מחוזי ת"א) 1133-09-10 טויטופלסט בע"מ נ' תביג-ישראל גרובר בע"מ (פורסם בנבו, 22.7.2013)

שתי תביעות בעילת הפרת פטנט שהוגשו על ידי חברת טויטופלסט בע"מ כנגד חברת תביג-ישראל גרובר בע"מ מנהלה מר ישראל גרובר ובעלת המניות הגב' חיה גרובר וחברת בידוד פלוס בע"מ. הדיון בתביעות אוחד והם נדונו בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני

>>>