תגית: חיוניות הסעד

הגנה על שיטת בניה במסגרת סעד זמני תא (ת"א) 16580-07-10 בר הומס בע"מ נ' ביתרמי בע"מ (16.1.2011)

בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט חיים טובי (תא (ת"א) 16580-07-10) – 16.1.2011 תחום: הגנה על שיטת בניה במסגרת סעד זמני נושאים: התנאים לקבלת סעד זמני, בחינת תניית אי תחרות, תקנת הציבור ואי תחרות, סוד מסחרי שאינו נחלת הרבים, הפרת

>>>

גניבת עין בהעתקת כיסויים לחלה ת"א 3402/09, בש"א 8858/09 קארשי אינטרנשיונל בע"מ נ' מרכז המתנות 2006 בע"מ (נבו, 23.12.2009)

הליך שנדון בין קארשי אינטרנשיונל בע"מ נ' מרכז המתנות 2006 בע"מ, בבית המשפט המחוזי ירושלים, בפני השופט יוסף שפירא (ת"א 3402/09, בש"א 8858/09). ביום  23.12.2009 ניתן פסק הדין בתיק. תחום: העתקת כיסויים לחלה (גניבת עין) נושאים: סעד זמני, גניבת עין,

>>>