תגית: חלוקת בקשה לפטנט

תיקונים מוצעים לחוק הפטנטים קול קורא לקבלת התייחסויות מן הציבור במסגרת בחינת תיקונים לחוק הפטנטים (30.11.2020)

ביום 30.11.2020 פרסם משרד המשפטים קול קורא לקבלת התייחסויות מן הציבור במסגרת בחינת תיקונים לחוק הפטנטים במגוון נושאים, ובין היתר: תקופת חסד, הארכת תקופת הגנה לפטנטים העוסקים בתכשירים ביולוגיים, תביעות פונקציונליות, בחינת בקשה לפי דרישה, חלוקת בקשה והשמדת מוצרים מפרי

>>>