תגית: חלוקת בקשות לפטנט

חלוקת בקשות לפטנט ורישום כפול של בקשת פטנט – double patenting בקשת פטנט 203972 (השגה על החלטת בוחן)

בקשת פטנט שהוגשה על ידי חברת NOVARTIS, הבקשה נדונה ברשות הפטנטים, בפני רשם הפטנטים אסא קלינג. ביום 2.12.2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: הבקשה דנן (203972) היא בקשת חלוקה מבקשת פטנט 176831 (להלן: "הבקשה ההורה").  הבקשה סורבה בהתאם לתקנה 45 לתקנות.

>>>