תגית: חמדנות ואי בהירות של התביעות

התנגדות לפטנט: חמדנות, פרסום קודם והעדר התקדמות המצאתית קמטק נ' אורבוטק - התנגדות לבקשת פטנט מס' 133312(נבו, 12.3.2015)

התנגדות לבקשת פטנט שהוגשה על ידי חברת קמטק בע"מ כנגד חברת אורבוטק בע"מ. ההליך נדון ברשות הפטנטים בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 12.3.2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: שם האמצאה מושא בקשה הפטנט הינו "שיטה לבדיקת מעגל מודפס",

>>>

טענות חידוש, התקדמות המצאתית ותביעה חמדנית קמטק נ' אורבוטק - התנגדות לרישום פטנט מספר 154720 (נבו, 13.3.2015)

התנגדות לבקשת פטנט שהוגשה על ידי חברת קמטק בע"מ כנגד חברת אורבוטק בע"מ. ההליך נדון ברשות הפטנטים בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 31.3.2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: שם האמצאה מושא בקשה הפטנט הינו " מתקן ושיטות עבור

>>>