תגית: חנה טל

זכויות יוצרים בגופן "הדסה" – פיצוי בסך של 810,000 ש"ח ת.א. (מחוזי י-ם) 3357/09 חנה טל נ' מסטרפונט בע"מ (פורסם בנבו)

בפסק דין שניתן בתאריך 21.7.2015 בבית המשפט המחוזי בירושלים פסק כב' השופט רפאל יעקובי, כי הנתבעים, חב' מסטרפונט ובעליה, הפרו את זכויות היוצרים של התובעת, הגב' חנה טל, בתו של יוצר הגופן "הדסה", פרידלנדר. התובעת עתרה לסעד הצהרתי לפיו כל

>>>

זכויות יוצרים בגופן "הדסה" – פיצוי בסך של 810,000 ש"ח ת.א. (מחוזי י-ם) 3357/09 חנה טל נ' מסטרפונט בע"מ (פורסם בנבו)

בפסק דין שניתן בתאריך 21.7.2015 בבית המשפט המחוזי בירושלים פסק כב' השופט רפאל יעקובי, כי הנתבעים, חב' מסטרפונט ובעליה, הפרו את זכויות היוצרים של התובעת, הגב' חנה טל, בתו של יוצר הגופן "הדסה", פרידלנדר. התובעת עתרה לסעד הצהרתי לפיו כל

>>>