תגית: יהודית לייבל

הפרת פטנט בקבוק שתייה לתינוקות תא (מרכז) 35744-05-11 חנוך משה אריה נ' ס.מ.ל. הצלחה בע"מ (פורסם בנבו, 2013)

תביעת הפרת פטנט שהוגשה על ידי  חנוך משה אריה כנגד ס.מ.ל. הצלחה בע"מ, טמיר ברקוביץ, מדיצ'י מדיקל בע"מ, שרגא מרדכי ברורמן, יהודית לייבל, שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי מרכז, בפני השופט אברהם יעקב. ביום

>>>