תגית: צ'יילד טראק

אופי מבחין אינהרנטי לסימן מסחר צ'יילד טראק - בקשה לרישום סימני מסחר 229698,229697 (CHILD GUARD)

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת צ'יילד טראק בע"מ. הבקשה נדונה בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 6.10.2014 ניתנה החלטה בתיק. העובדות: בקשות לרישום סימן המסחר Child Guard בסוגים 9 ו-42 (תוכנה המבצעת איסוף

>>>