תגית: 018

התנגדות לרישום סימן המסחר "SIMPLE" אקספון 018 בע"מ נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הרשם ד"ר מאיר נועם (התנגדות לרישום סימן המסחר "SIMPLE" מספר 185093) – 30.12.2010 תחום: התנגדות לרישום סימן המסחר תיאורי נושאים: סוגים של סימני מסחר, המבחן לקביעת הקטגוריה של הסימן, סימן מעוצב העובדות: התנגדות לרישומו של סימן המסחר "SIMPLE" (מעוצב). המתנגדת

>>>