תגית: Actelis Networks

זכות עובד לתמלוגים מפטנט מעביד גם כאשר חוזה העבודה מורה אחרת ד"ר נמרוד בייר נ' פלוראליטי בע"מ (רע"א 3564/12)

בקשת רשות ערעור שהוגשה על ידי ד"ר נמרוד בייר (המערער או המבקש) כנגד חברת פלוראליטי בע"מ (חברה בפירוק) וכנגד מפרק החברה (רוני רביע רו"ח ועו"ד). הבקשה נדונה כערעור בבית המשפט העליון בפני השופטת א' חיות, השופט י' עמית, השופט צ'

>>>