תגית: Advanced New Technologies

מחיקת הסימן השרירותי ANTPOOL בשל סימנים רשומים הכוללים את המילה ANT בקשה למחיקת סימן מסחר 295940 Advanced New Technologies נ' BITMAINTECH (פורסם בנבו, 14.4.21)

הליך שנדון ברשם הפטנטים העיצובים וסימני המסחר, בפני הפוסקת ד"ר רויה ישראלי. ביום 14.4.21 ניתנה החלטה בתיק. הצדדים: – מבקשת המחיקה: Advanced New Technologies (מבקשת המחיקה יוצגה על ידי משרד עורכי הדין סורוקר אגמון נורדמן). – בעל הסימן: BITMAINTECH עובדות:

>>>