תגית: AFRIN

הסימן AFRIN למול EPHRINE – אין הטעיה אצל גורם מקצועי – הרוקח MSD International Holdings GmbH - בקשה לרישום סימן מסחר מספר 216996

בקשה לרישומו של סימן מסחר מספר AFRIN"", שהוגש לרישום על ידי חברתMSD International Holdings GmbH. הבקשה נדונה ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני הרשם אסא קלינג. ביום 22.8.2012 ניתנה ההחלטה בתיק. עובדות: הסימן המבוקש נבחן על ידי מחלקת סימני המסחר ונמצא

>>>