תגית: Alan L. Pocrass

בקשות לרישום סימני מסחר תלת ממדיים חוזר רשם סימני המסחר - 032/2015

התנגדות לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת Xmultiple Technologies כנגד Alan L. Pocrass. ההליך נדון ברשות סימני המסחר בפני, רשם סימני המסחר אסא קלינג. ביום 4.1.2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 233310 "XMULTIPLE" בסוג 9

>>>

למי המוניטין בסימן מסחר? התנגדות לבקשת רישום סימן מסחר 233310 - XMULTIPLE

התנגדות לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת Xmultiple Technologies כנגד Alan L. Pocrass. ההליך נדון ברשות סימני המסחר בפני, רשם סימני המסחר אסא קלינג. ביום 4.1.2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 233310 "XMULTIPLE" בסוג 9

>>>