תגית: BALTIKA

מחיקת סימני מסחר הגנתיים וסימני מסחר חסרי אופי מבחין BALTIKA BREWERIES נ' אס. אנד ג'י אינטרטרייד בע"מ - בקשה למחיקת סימן מסחר מס' 180843

בקשה למחיקת סימן מסחר מעוצב מס' 180843 בסוג 32 לגבי בירה ומשקאות אחרים, שהוגשה על ידי חברת BALTIKA BREWERIES כנגד בעלת הסימן הרשום – חברת אס. אנד ג'י אינטרטרייד בע"מ. הבקשה נדונה בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. העובדות:

>>>