תגית: Biometrix

רישום מקביל של סימני מסחר התנגדות לרישום סימני מסחר 239622, 239619 "Biomatrix Flex" , " Biomatrix"

המתנגדת חברת ביומטריקס הגישה התנגדות לסימני המסחר של המבקשת חברת Biosensors Europe. ההליך נדון ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 23.2.2014 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: המבקשת הגישה בקשות לרישום סימני המסחר "Biomatrix Flex"

>>>