תגית: Biosensors Europe

בקשה לסימן מסחר שנרשם במדינות בעולם בקשה לרישום סימן מסחר 239559 "BIOSENSORS"

בקשה רב-סוגית לרישום סימן מסחר. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 27.2.2014  ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר BIOSENSORS (לא מעוצב)שהוגשה על ידי חברת Biosensors Europe לגבי

>>>

רישום מקביל של סימני מסחר התנגדות לרישום סימני מסחר 239622, 239619 "Biomatrix Flex" , " Biomatrix"

המתנגדת חברת ביומטריקס הגישה התנגדות לסימני המסחר של המבקשת חברת Biosensors Europe. ההליך נדון ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 23.2.2014 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: המבקשת הגישה בקשות לרישום סימני המסחר "Biomatrix Flex"

>>>