תגית: Bitcoin

ביטקוין בישראל – מטבע או נכס? מפרק מטבעות וירטואלים - דיני אינטרנט במשפט המסחרי, דרורי, וירז'נסקי-אורלנד, ירקוני, בר-שדה (תשע"ה-2015)

תופעת הביטקוין והמטבעות הווירטואליים מעלה סוגיה מרכזית: האם מטבע וירטואלי הוא בגדר מטבע או נכס? כיום ניתן לראות תגובה רגולטורית ראשונית מצדן של המדינות השונות באשר לעסקאות בביטקוין ובמטבעות וירטואליים, אולם מרבית המדינות בעולם, וביניהן ישראל, לא ממש יודעות כיצד

>>>

מבוא למטבעות וירטואלים מבוא לפרק מטבעות וירטואלים - דיני אינטרנט במשפט המסחרי, דרורי, וירז'נסקי-אורלנד, ירקוני, בר-שדה (תשע"ה-2015)

בשנת 2008 פרסם סאטושי נקמוטו (כנראה שם בדוי) מאמר אקדמי בשם “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” (המאמר פורסם בכתובת: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf). מאמרו של נקמוטו הסביר את הדרך שבה ניתן ליצור באופן מבוזר, שאינו נשלטת על ידי גורם מרכזי, מערכת שתנהל

>>>