תגית: Care

כשרות לרישום סימן תיאורי בקשה לרישום סימן מסחר מס' 267055 "Care"

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת קר שירותי רפואה בע"מ. ההליך נדון ברשות סימני המסחר, בפני אסא קלינג, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. ביום 10.11.2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר "Care" (לא מעוצב) לגבי שירותים

>>>