תגית: CLEAREX

התנגדות לרישום סימני מסחר CLEARASIL STAYCLEAR מדיליין נ' Reckitt, התנגדות לרישום סימני מסחר 203593 ו-203594 (נבו, 5.3.2013)

חברת מדיליין בע"מ הגישה התנגדות לרישום סימן מסחר שהוגש על ידי חברת Reckitt & Colman (Overseas) Limited. הליך נדון בפני רשם סימני המסחר, אסא קלינג. ביום 5.3.2013 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: המבקשת הגישה בקשות לרישום סימני מסחר מספר 203593 ו-203594,

>>>