תגית: Clip Fresh

הדימיון בין הסימן Click & fresh לסימן Clip Fresh עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטרייד (1999) בע"מ נ' FARM CHALK INVESTMENT LIMITED (פורסם בנבו)

ערעור על החלטות רשם הפטנטים שהוגש על ידי חברת מילניום כנגד חברת Farm Chalk. הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת יהודית שיצר. פסק הדין ניתן ביום 18.2.2015. העובדות: ערעור על החלטות רשם הפטנטים אסא קלינג מיום 12.3.2014, בעניין

>>>

Clip Fresh נ' Click & fresh – דמיון מטעה בין סימני מסחר מילניום נ' FARM CHALK - התנגדות לרישום סימן מסחר מעוצב 234114 (נבו, 12.3.2014)

מילניום מרקטינג – אינטרטרייד (1999) בע"מ הגישה התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת FARM CHALK INVESTMENT LIMITED. התיק נדון ברשות סימני המסחר, בפני הרשם אסא קלינג. ביום 12.3.2014 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: התנגדות לרישום סימן מסחר "Clip Fresh-By

>>>