תגית: COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

התקדמות המצאתית בבקשת פטנט תרכובות ברום נ' COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH - התנגדות לבקשת פטנט מס' 163196 (נבו, 2015)

התנגדות לבקשת פטנט שהוגשה על ידי חברת תרכובות ברום בע"מ כנגד COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH. ההליך נדון ברשות הפטנטים בפני אסא קלינג, רשם הפטנטים. ביום 29.3.2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: שם האמצאה מושא בקשה הפטנט הינו "הכנה של

>>>