תגית: COURT.ORG.IL

אחריות מנוע חיפוש להסרת פרסומים פוגעניים עא (ת"א) 44711-11-14 עמי סביר נ' שאול בר נוי (פורסם בנבו)

ערעור שהוגש על ידי עו"ד עמי סביר כנגד שאול בר נוי וחברת Google וכן ערעור נוסף שהוגש על ידי שאול בר נוי כנגד עו"ד עמי סביר וחברת Google. הערעורים נדונו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת אביגיל כהן. ביום

>>>