תגית: Courtroom 21

מוסדות משפטיים באינטרנט

אחד המאפיינים העיקריים של עידן האינטרנט הוא, אובדן המשמעות למרחק. מאפיין זה, יוצר תהליך של דה-מטרליזציה של המוסדות החברתיים המקובלים [1]. חברות, מעדיפות להעביר את כלל עסקיהם לתוך המרחב הווירטואלי ובכך לקצץ בעלויות שונות כגון אחזקה של חנות, עובדים, חברת

>>>