תגית: Cyberspace

הגבולות הפיזיים של ההליך השיפוטי באינטרנט סמכות השיפוט בעידן האינטרנט

טריטוריה היא אחד המונחים הבסיסיים בכל שיטת משפט, והיא גובלת את עצם תקפותו של החוק. ניתן להבחין בצורה גיאוגרפית בשיטות משפט שונות המשתרעות בין מדינות שונות, כך שהאטלס של כדור הארץ יוכל לתת לנו סדרי גודל ופרופורציות של השתרעות של

>>>