תגית: Defensive mark

מחיקת סימני מסחר הגנתיים וסימני מסחר חסרי אופי מבחין BALTIKA BREWERIES נ' אס. אנד ג'י אינטרטרייד בע"מ - בקשה למחיקת סימן מסחר מס' 180843

בקשה למחיקת סימן מסחר מעוצב מס' 180843 בסוג 32 לגבי בירה ומשקאות אחרים, שהוגשה על ידי חברת BALTIKA BREWERIES כנגד בעלת הסימן הרשום – חברת אס. אנד ג'י אינטרטרייד בע"מ. הבקשה נדונה בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. העובדות:

>>>

סימני מסחר הגנתיים וסימני מלאי בקשה למחיקת סימני מסחר 187385 ו-187386 (GHI) והתנגדות לרישום סימני מסחר 200701 ו-200702 (GHI מעוצב)

הליך שנדון בפני רשם סימני המסחר, אסא קלינג,  בין חברת Gemological Institute of America לבין חברת Gemology Headquarters International. ביום 28.5.2012 ניתנה ההחלטה בתיק. חברת Gemological Institute of America הגישה התנגדות לסימן מסחר GHI  (מעוצב) ובקשה למחיקה של סימן GHI  (לא מעוצב) שהגישה חברת Gemology Headquarters International. המתנגדת טוענת כי הסימנים

>>>