תגית: DIGITAL LAYERS

פטנט על שיטה בתחום התוכנה והחומרה החלטת הרשם בעניין DIGITAL LAYERS, בקשה לפטנט מספר 190125 (פורסם בנבו, 2014)

בקשה לפטנט מספר 190125 שהוגשה לרשם הפטנטים בישראל על ידי חברת DIGITAL LAYERS. ההשגה נדונה בפני רשם הפטנטים אסא קלינג. ביום 17.2.2014 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בוחן הפטנטים החליט שלא ליתן פטנט בגין בקשה לפטנט "שיטה, מערכת, ומכשיר להעברת שכבות

>>>