תגית: Domain hijacking

https://www.flickr.com/photos/pasukaru76/3660499966

חטיפת שם מתחם Domain hijacking

חטיפת שם מתחם (Domain hijacking) היא פעולת התקפה שבה שם המתחם של גורם מסוים נגנב על ידי גורם אחר. מדובר בצורה מסוימת של cybersquatting, המבוססת על שינוי רישום שם המתחם מבלי לקבל את רשותו של הבעלים המקורי שלו. חוטפי שמות מתחם

>>>