תגית: European Sports Merchandising

ערעור על החלטת רשם סימני המסחר בעניין הסימן KILLAH Upcoming TM S A נ' European Sports Merchandising B V (עשא (ת"א) 49831-01-11)

ערעור מיום 26.1.2011 על החלטה מיום 27.12.2010 של רשם סימני המסחר (כבוד הרשם ד"ר מאיר נועם) בעניין התנגדות המשיבה לבקשת סימן מסחר מס' 189564 "KILLAH" בסוג 25. הערעור הוגש על ידי Upcoming TM S A כנגד European Sports Merchandising B V ונדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני

>>>