תגית: Gateway נ’ פסקול

מיגדור נ' גייל – הפרת סימן מסחר מיג (עליון) עא 45/08 מיגדור בע"מ נ' בוריס גייל (נבו, 2010)

בית המשפט העליון, השופטים א' ריבלין, ס' ג'ובראן, נ' הנדל (עא 45/08) – 29.12.2010 תחום: הפרת סימן מסחר וגניבת עין נושאים: מטרת דיני סימני המסחר, הפרת סימן מסחר רשום, סימן דומה או זהה – מבחן הצליל ומבחן המראה, טובין מאותו הגדר –

>>>