תגית: Hachette Filipacchi

כשרות לרישום סימני מסחר ELLE למול ELLA התנגדות לרישום סימני מסחר מס' 242680, 241679 (הליך מאוחד)

שלושה הליכים אשר אוחדו לכדי הליך אחד והצדדים להם הם: חברת Hachette Filipacchi Presse אשר מתנגדת 1 לרישום סימן מסחר מס' 242680;  חברת VF Intellectual Property Services Inc. מתנגדת 2 לרישום סימן מסחר מס' 242680; חברת Mo Industries, LLC מבקשת

>>>