תגית: Heat Defence

בקשה לסימן מסחר תיאורי שנרשם במדינות זרות Unilever PLC - בקשה לרישום סימן מסחר 212946 - "Heat Defence"

בקשה לרישום סימן מסחר "Heat Defence" שהוגשה על ידי Unilever PLCוסורבה לרישום. ההליך נוהל ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני. ביום 29.7.2012 ניתנה ההחלטה בהליך. עובדות: מחלקת סימני מסחר סירבה לקבל לרישום סימן המסחר HEAT DEFENCE בסוג 3

>>>