תגית: HOT TUNA

דמיון מטעה בין סימני מסחר בקשה לביטול או מחיקת סימן מסחר 168906 "HOT TUNA" (מעוצב)

בקשה לביטול או מחיקת סימן סימן מסחר שהוגשה על ידי Hot Tuna IP Limited כנגד בעלת הסימן בון ספורט. הבקשה נדונו ברשות סימני המסחר, בפני רשם סימני המסחר, אסא קלינג. ביום 3.4.2014 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בקשה למחיקה או ביטול של סימן

>>>

מחיקת סימן מסחר בשל אי שימוש בקשה לביטול או מחיקת סימן מסחר 168906 "HOT TUNA" (מעוצב)

בקשה לביטול או מחיקת סימן סימן מסחר שהוגשה על ידי Hot Tuna IP Limited כנגד בעלת הסימן בון ספורט. הבקשה נדונו ברשות סימני המסחר, בפני רשם סימני המסחר, אסא קלינג. ביום 3.4.2014 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בקשה למחיקה או ביטול של סימן

>>>