תגית: HP

זכויות יוצרים בגופן ת"א (מחוזי י-ם) 16071-06-10 מאיר סדן נ' היולט פקארד (פורסם בנבו, 2.8.2010)

בקשה לצו מניעה זמני ותביעה שהוגשו על ידי מאיר סדן כנגד היולט פקארד, התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בירושלים, בפני השופט נעם סולברג. ביום 2.8.2010 ניתן פסק הדין בתיק שדן ב: זכויות יוצרים בגופן, צו מניעה זמני בזכויות יוצרים, תנאים מוקדמים ומאזן

>>>