תגית: INFINITE

בקשה לרישום סימן מסחר INFINITY אמיר אייל - הליך חד צדדי בבקשה לרישום סימן מסחר מספר 232574 "אינפיניטי" (נבו, 31.3.2014)

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי אמיר אייל. הבקשה שנדונה בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 31.3.2014 ניתנה החלטה בתיק. העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר ""INFINITY "אינפיניטי" בסוג 36 בגין ביטוח ומימון. הבקשה סורבה לרישום לפי סעיף 11(9)

>>>