תגית: Innovation Ventures

אופי מבחין כתנאי לרישום סימן מסחר Innovation Ventures - בקשה לרישום סימן מסחר "5-HOUR ENERGY"

בקשה לרישום סימן מסחר "5-HOUR ENERGY" שהוגשה על ידי חברת Innovation Ventures לגבי משקה אנרגיה בסוג 32. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני רשם הפטנטים אסא קלינג. ביום 17.4.2013  ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את הסימן

>>>