תגית: KOMMERSANT

זכויות יוצרים בכתבות ודרישת הוכחה לפי הדין הזר LLC HOUSE PUBLISHING KOMMERSANT ZAO נ' ע.ש.ר.עתונות רוסית בע"מ (תא (ת"א) 19209/08)

תביעה שהגישה חברת LLC HOUSE PUBLISHING KOMMERSANT ZAO  כנגד חברת ע.ש.ר.עתונות רוסית בע"מ. התביעה הוגשה בבית המשפט השלום בתל אביב ונדונה בפני השופטת יעל אחימן. ביום  22.2.2011 ניתן פסק הדין בתיק. תביעה כספית, לפיצוי סטטוטורי בסך של 700,000 ₪, על

>>>