תגית: Krone AG נ’ ענבר

הפרת זכויות יוצרים בתוכניות הנדסיות ת"א (מחוזי ת"א) 2051/04 אנגל מהנדסים נ' ירון קרני (פורסם בנבו, 15.8.2010)

תביעה שהוגשה על ידי אנגל מהנדסים כנגד ירון קרני. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופט ד"ר עמירם בנימיני. ביום 15.8.2010 ניתן פסק הדין שעסק ב: הפרת זכויות יוצרים ועשיית עושר ולא במשפט. תוכניות התובעת כיצירה הראויה לזכויות יוצרים,

>>>