תגית: NIKE

הפרת סימן מסחר נייקי בצמידי יד שיובאו ולא שווקו NIKE International Ltd נ' אלי אביטל (תא (חי') 30720-11-10)

תביעה שהגישה NIKE International Ltd ונייקי ישראל בע"מ כנגד אלי אביטל. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בחיפה, בפני השופטת ר. למלשטריך- לטר. ביום 11.11.2012 ניתן פסק הדין בתיק. עובדות: התובעות הגישו תביעתן לפיצוי בסך 75,000 ₪ בגין יבוא 300 צמידי

>>>