תגית: Oclaro

סיסמא כסימן מסחר – "SHINING LIGHT ON PHOTONIC INNOVATION" Oclaro, בקשות לרישום סימן מסחר 224241,224238 (נבו, 26.12.2012)

בקשות לרישום סימני מסחר לא מעוצבים "SHINING LIGHT ON PHOTONIC INNOVATION" בסוגים 9 ו- 42 שהוגשה על ידי חברת Oclaro. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 26.12.2012  ניתנה ההחלטה בתיק.

>>>