תגית: ONE WAY TO CONNECT

דרישת אופי מבחין כתנאי לרישום סימן מסחר בקשה לרישום סימן מסחר מספר 229934 - ONE WAY TO CONNECT

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת ווטרפול סקיוריטי סולושינס בע"מ, הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר בפני אסא קלינג, רשם סימני המסחר. ביום 2.7.2013 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר "ONE WAY TO CONNECT" בסוג 9

>>>

סימן מתאר ONE WAY TO CONNECT ווטרפול סקיוריטי סולושינס - בקשה לרישום סימן מסחר 229934 - ONE WAY TO CONNECT

המבקשת, ווטרפול סקיוריטי סולושינס, הגישה בקשה לרישום סימן מסחר. הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר, בפני רשם סימני המסחר אסא קלינג. ביום 2.7.2013 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בקשה לרישום סימן מסחר "ONE WAY TO CONNECT" בסוג 9 לגבי 'חומרת מחשב לאבטחת מידע אלקטרוני, הנכללים

>>>