תגית: People For The Ethical Treatment Of Animals

הטעיית הציבור ברישום הסימן מסחר PETA התנגדות לרישום סימן מסחר 249607 "PETA" (מעוצב)

התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי העמותה People For The Ethical Treatment Of Animals, Inc. כנגד מבקשת הסימן חברת אנה לוטן בע"מ. ההתנגדות נדונה ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 31.1.2016

>>>